Provozní řád:
 
1.     V místnosti s PC je zakázáno rušit hlukem ostatní návštěvníky kavárny, užívat PC pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Je zakázáno kouření.
 
2.     Každý návštěvník této kavárny (dále jen uživatel) je povinen řídit se tímto řádem.
 
3.     Při provozu Internetu je zakázáno vše, co je v rozporu se zákony České republiky, jako například šíření pornografie, nacistických hesel, stahování a prohlížení dokumentů podporujících rasovou nesnášenlivost, ohrožování mravní výchovy mládeže, porušování autorských práv a podobně.
 
4.     Návštěvníci mohou používat jen předinstalovaný software, není dovoleno spouštět na PC jakékoliv soubory, stažené z Internetu. Za obsah souborů stažených z Internetu nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 
5.     Jakkoliv zasahovat do konfigurace a nastavení PC je přísně zakázáno.
 
6.     Doba u jednoho PC není limitována. Návštěvník platí sazbu za jednu stanici (viz. ceník), u jedné stanice mohou být max. 2 lidé.
 
7.     Informace získané na Internetu si může návštěvník odnést buď na USB disk, nebo vytisknout (viz. ceník). Uživatelé mohou používat vlastní nosiče, pouze po překontrolování antivirovou ochranou u obsluhy kavárny.
 
8.     Uživatelé mají možnost si vytisknout www stránky (viz.ceník), na tuto skutečnost však musí upozornit obsluhu kavárny.
 
9.     V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník vykázán z kavárny. Tímto  však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u PC a případné škody.
 
10. V případě poruchy připojení Internet kavárny k Internetu, která trvá déle jak 15 minut a která bude nahlášena obsluze, může uživatel požadovat vrácení poplatku maximálně za posledních 15 minut.
 
11. V prostorách kavárny není dovoleno konzumovat vlastní nápoje, ani vlastní potraviny.
 
12.  Uživatelé a hosté jsou povinni dbát pokynů obsluhy.